Shopping habits & private label > Zijn consumenten vragende partij inzake private labels?


Uittreksel Shopfloor FLASH n°159, beschikbaar sinds 29.07.11

Het is alweer lang geleden dat we bijna niet durfden toe te geven dat we huismerken kochten. Er is een term ontstaan om deze evolutie een naam te geven: budget-conscious consumers.

Een van de recent gepubliceerde studies over dit onderwerp is de enquête van Deloitte USA: 2011 Consumer Food and Product Insight Survey.

Daarin kunnen we onder meer lezen dat:

  • 40% van de respondenten zegt PL’s te kopen
  • De consumenten vinden dat zij het gebruik van hun financiële middelen moeten optimaliseren wanneer de prijzen in het algemeen stijgen, de energieprijzen de pan uit rijzen (kosten van de verplaatsing huis-winkel-huis) en tenslotte de verpakkingen kleiner worden (minder grote hoeveelheden voor dezelfde prijs).
  • Tot slot maakt meer dan 50% gebruik van de nieuwe technologieën (smartphone …) tijdens het keuze-/selectieproces van de gekochte artikelen (informatie over voedingswaarde, prijsvergelijkingen …)

Conclusie: het optimaliseren van het levensmiddelenbudget is een sport geworden, een dagelijkse uitdaging. En als de private labels hen hierbij kunnen helpen, dan zullen de consumenten niet (langer) aarzelen!

Inschrijvingen ?   jorg@retaildetail.be

Bookmark and Share

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s